W sprawie:
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Data uchwały:
2019-04-26

Numer uchwały:
IX/58/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia