W sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stąporków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stąporków

Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
VIII/552019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego