W sprawie:
zmiany uchwały NR XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy

Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
VIII/53/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r