W sprawie:
nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
VIII/51/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia