W sprawie:
powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
VIII/50/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia