W sprawie:
zmiany w statutach osiedli w gminie Stąporków

Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
VIII/48/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego