W sprawie:
zmiany uchwały Nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r.
dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania


Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
VIII/47/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzkiego Świętokrzyskiego