W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stąporków do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „Zielone światło”, w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Fund

Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
VIII/44/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2019-03-25