W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030

Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
VIII/42/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia