W sprawie:
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
VIII/41/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia