W sprawie:
przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Stąporków opracowane na lata 2012-2027 (aktualizacja z 2018 roku)”

Data uchwały:
2018-12-13

Numer uchwały:
III/13/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia