w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Stąporków na 2007 rok.