ZARZĄDZENIE NR 56 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 12 sierpnia 2004 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.