w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  wolnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.