w sprawie wyboru sołtysów i członków rad sołeckich nowej kadencji.