Dyrektor:

Jolanta Wróblewska-Więcek

 Rejestracja internetowa Gabinet Fizjoterapii SPZOZ w Stąporkowie:

Link do rejestracji
 

Kontakt:
Wykaz telefonów w SPZOZ w Stąporkowie

1.

41 37 43 550

rejestracja ogólna

2.

41 37 43 553

gabinet zabiegowy

3.

41 37 43 556

poradnia laryngologiczna

4.

41 37 43 557

poradnia RTG

5.

41 37 43 561

poradnia stomatologiczna

6.

41 37 43 562

poradnia okulistyczna

7.

41 37 43 564

pielęgniarka środowiskowa

8.

41 37 43 570

kadry i księgowość

9.

41 37 42 571

przełożona pielegniarek

10.

41 37 43 572

poradnia kobieca

11.

41 37 43 580

poradnia dziecięca

12.

41 37 43 581

poradnia zdr. psychicznego

13.

41 37 42 555

fax

14.

41 37 44 012

Ośrodek Zdrowia w Niekłaniu Wielkim

15.

791 231 481

OZ w Niekłaniu - rehabilitacja

16.

730 832 139

Ośrodek Zdrowia w Błaszkowie

17.

41 375 37 17

Ośrodek Zdrowia w Krasnej

18.

519 184 613

Dyrektor lek. dentysta Jakub Karpeta

Adresy kontaktowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
Ul. Słowackiego 2; 26-220 Stąporków
Email: spzoz.staporkow@gmail.com

Ośrodek Zdrowia w Niekłaniu Wielkim
Ul. Szkolna 2; 26-220 Niekłań Wielki

Ośrodek Zdrowia w Błaszkowie
Błaszków 1; 26-220 Błaszków

Ośrodek Zdrowia w Krasnej
Krasna 60; 26-220 Krasna

Forma władania: nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stąporków, ustanowione w formie notarialnej dla następujących nieruchomości:

1. Przychodnia Zdrowia w Stąporkowie.
    Zabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 3392/7 o pow. 0,2750 ha

2. Ośrodek Zdrowia  w Błaszkowie.
    Zabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 803 o pow. 0,9000ha

3. O środek Zdrowia w Niekłaniu Wielkim
    Zabudowana nieruchomość  oznaczona w ewidencji gruntów nr 1478/1 o pow. 0,4772 ha.

4. Ośrodek Zdrowia w Krasnej
    Zabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr  119/2 o pow. 0,3143 ha.