Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony 22.01.2007

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów.

CPV:
93.90.00.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły "spełnia/nie spełnia" na podstawie dokumentów określonych w pkt. 2 SIWZ.


Termin realizacji:
31.12.2007

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak - Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
GMINA STĄPORKÓW
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
Sekretariat I piętro pokój nr 14


Oferty można składać do:
2007-02-06 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2007-02-06 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA STĄPORKÓW
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
Sekretariat I piętro pokój nr 14


Kryteria wyboru:
cena - 100 % - brutto

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia -Maria Godek, Jolanta Polak -Wydział Inwestycji Budownictwa, Promocji i Współpracy Regionalnej tel. (0-41) 37 41 267 ., Faks. (0-41) 374-18-60.
- w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Małgorzata Łysiak - Kowalczyk tel. (0-41) 374-12-41, fax. (041) 374-18-60, e- mail: inwestycje@staporkow.pl
Informacje można uzyskać w godz: 7:30-15:30


Firmy uczestniczące
Szupłat Igor ul. Piłsudskiego 110 26-220 Stąporków   Wygrany
Mgr inż. Arch Witold Kowalski ul. Świerkowa 24c 25-208 Kielce  
ARCHiplan Karol Skuza ul. Warszawska 30/11 25-518 Kielce  

Załączniki

O G Ł O S Z E N I E o przetargu 22.01.2007 (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 22.01.2007 (130.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie.o.wyborze.oferty 7.02.07 (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarek Młodawski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2007-01-22 14:22:45
Opublikował:Jarek Młodawski
Data publikacji:2007-01-22 14:42:46
Ostatnia zmiana:2007-02-07 14:13:27
Ilość wyświetleń:3291

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij