Burmistrz - mgr inż. Jarosław Młodawski

Zastępca Burmistrza - mgr Ryszard Kusak

Skarbnik - mgr Wojciech Dudzic