ZARZĄDZENIE NR 98 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 7 grudnia 2006 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie.