Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę dróg w Czarnieckiej Górze odcinek C-B i C-D".

Zamawiający:
Gmina Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze odcinek C-B i C-D

CPV:
45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.32.90-8.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) w siwz
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie dróg o wartości robót nie mniej niż 250 000,00 zł brutto
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) w siwz
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą, która zapewni kierowanie budową tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) c) w siwz
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) w siwz


Termin realizacji:
Zakończenie: 30.06.2016

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Nowak

Miejsce składania ofert:
Sekretariat - Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.
ul. Piłsudskiego 132 a
26 -220 Stąporków.


Oferty można składać do:
2016-02-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-02-15 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna - Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków


Kryteria wyboru:
1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 10


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Nowak tel. (041) 37 43 225

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2016 r. pod numerem 18322 - 2016


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenia (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - Czarniecka Góra (225.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1 Czarniecka Góra (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2 Czarniecka Góra (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3 Czarniecka Góra (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4 Czarniecka Góra (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5 Czarniecka Góra (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7 Czarniecka Góra (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8 Czarniecka Góra (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9 Czarniecka Góra (15.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 12 Czarniecka Góra (15.3MB) Zapisz dokument  
zał. nr 6 Umowa - czarniecka Góra (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 11a (306.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 10 a (127.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 10b (180.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 11b (159.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (432.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 12 Czarniecka Góra - format zip (15.2MB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (236.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (539.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Nowak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2016-01-27 13:01:00
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2016-01-27 13:28:19
Ostatnia zmiana:2016-02-18 08:57:50
Ilość wyświetleń:1225

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij