W sprawie:
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stąporków na lata 2016-2025

Data uchwały:
2015-12-30

Numer uchwały:
XIII/94/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia