W sprawie:
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XII/92/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni do daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.