W sprawie:
uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Data uchwały:
2006-10-20

Numer uchwały:
L/225/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.