W sprawie:
uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Data uchwały:
2006-10-20

Numer uchwały:
L/223/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.