W sprawie:
zmieniająca uchwałę nr XVII/98/96 RM w Stąporkowie z dn. 19.3.1996r. w sprawie połączenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Stąporkowie oraz nadania jej statutu połączonej instytucji

Data uchwały:
2006-10-20

Numer uchwały:
L/222/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.