W sprawie:
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Data uchwały:
2015-10-28

Numer uchwały:
XI/78/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016 roku jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego