W sprawie:
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Stąporków oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania organów do tego upowżn

Data uchwały:
2006-08-30

Numer uchwały:
XLVIII/219/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2006-08-30