W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku.

Data uchwały:
2006-08-30

Numer uchwały:
XLVIII/217/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2006-08-30