W sprawie:
zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.

Data uchwały:
2006-05-31

Numer uchwały:
XLV/200/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego