W sprawie:
zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Data uchwały:
2006-05-31

Numer uchwały:
XLV/199/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.