W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Data uchwały:
2006-04-26

Numer uchwały:
XLIV/195/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2006-04-26