W sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy Stąporków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

Data uchwały:
2006-02-28

Numer uchwały:
XLIII/188/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2006-02-28