W sprawie:
regulaminu okreslającego zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Staporków w 2006 roku.

Data uchwały:
2005-12-29

Numer uchwały:
XLII/185/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2006 roku.