ZARZĄDZENIE NR 33 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 31 maja 2004 roku

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Stąporków.