W sprawie:
zmieniająca Uchwałę XXV/110/2005 z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Data uchwały:
2005-12-13

Numer uchwały:
XLI/182/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.