W sprawie:
wysokości opłaty administracyjnej na 2006 rok oraz sposobu jej poboru.

Data uchwały:
2005-12-13

Numer uchwały:
XLI/179/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego