W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 16 grudnia 2002r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

Data uchwały:
2005-12-13

Numer uchwały:
XLI/177/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.