W sprawie:
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Data uchwały:
2005-12-13

Numer uchwały:
XLI/175/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.