W sprawie:
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na terenie miasta i gminy Stąporków.

Data uchwały:
2007-01-05

Numer uchwały:
XL/171/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2006-01-01