W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stąporków oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stąporków.

Data uchwały:
2005-05-30

Numer uchwały:
XXXV/154/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2005-05-30