W sprawie:
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Stąporków, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Stąporków

Data uchwały:
2005-05-30

Numer uchwały:
XXXV/153/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego