W sprawie:
zmian w statucie gminy Stąporków.

Data uchwały:
2005-05-30

Numer uchwały:
XXXV/151/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.