Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie 7 - dniowego wyjazdu edukacyjnego z warsztatami języka angielskiego nad morze dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej

Zamawiający:
Gmina Stąporków / Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej

Tytuł przetargu:
Zorganizowanie i przeprowadzenie 7 - dniowego wyjazdu edukacyjnego z warsztatami języka angielskiego nad morze dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej


CPV:
63.51.10.00-4, 63.50.00.00-4.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawca musi wykazać , że posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/niespełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/niespełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/niespełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/niespełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawca musi wykazać że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/niespełnia.


Termin realizacji:
Rozpoczęcie: 31.05.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej,
Krasna 53, 26-220 Stąporków - sekretariat


Oferty można składać do:
2014-03-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-03-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej, Krasna 53,
26-220 Stąporków


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
Małgorzata Łysiak Kowalczyk
- tel.: 041 37 41 241
- fax: 041 37-41-860
e-mail: malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2014 r. pod numerem 43315 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (248.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis przedmiotu zamówienia (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (332kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz_oferty (188kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - owiadczenie_art._22 (176.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - owiadczenie_art._24-1 (176.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - lista_podmiotw_nalecych_do_tej_samej_grupy_kapitaowej (173kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - projekt umowy (243kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - położenie ośrodka (173.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (864.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (631.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2014-02-28 14:28:04
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2014-02-28 16:56:00
Ostatnia zmiana:2014-03-28 13:46:53
Ilość wyświetleń:1392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij