W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.

Data uchwały:
2004-12-10

Numer uchwały:
XXVIII/127/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do stawek podatkowych na rok 2005.