Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Zespołu Obsługi Szkół w Stąporkowie 2014

Zamawiający:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Zespołu Obsługi Szkół w Stąporkowie 2014

CPV:
09.13.41.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 siwz.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 siwz.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 siwz.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 siwz.

2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 3 siwz.
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków opisanych w ppkt 1 i 2 - nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
do 31.12.2014

Osoba odpowiedzialna:
Lidia Garbacz

Miejsce składania ofert:
Zespół Obsługi Szkół ul. Piłsudskiego 132 a 26 220 Stąporków - sekretariat.

Oferty można składać do:
2013-12-23 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2013-12-23 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Obsługi Szkół ul. Piłsudskiego 132 a 26 220 Stąporków - sekretariat.

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1.w zakresie przedmiotu zamówienia:
imię i nazwisko: Lidia Garbacz
tel.: 41-37-41-193

2. w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
imię i nazwisko: Małgorzata Łysiak Kowalczyk
tel.: 41-37-41-241

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.12.2013 r pod numerem 272403 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal 5 (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_ 1 (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4 (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz (202.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:2013-12-14 13:05:45
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2013-12-14 13:06:00
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-12-14 13:18:00
Ostatnia zmiana:2013-12-31 11:58:54
Ilość wyświetleń:783

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij