W sprawie:
zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Data uchwały:
2004-12-10

Numer uchwały:
XXVIII/120/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2004-12-10