W sprawie:
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie i udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty.

Data uchwały:
2004-10-28

Numer uchwały:
XXVII/116/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2004-10-28