Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 90 000 litrów dla kotłowni olejowych w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim , ul.Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 90 000 litrów dla kotłowni olejowej w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim na sezon grzewczy w 2013/2014

CPV:
09.13.51.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 ustawy Pzp, i opisane w pkt 2 siwz.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1). posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2). posiadania wiedzy i doświadczenia,
3). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4). sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Opis sposobu dokonania oceny warunków.
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
"koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
b) posiadania wiedzy i doświadczenia ;
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
e) pozostawania w odpowiedniej sytuacji ekonomiczno-finansowej;
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w siwz, na zasadzie: spełnia- nie spełnia


Termin realizacji:
od daty zawarcia umowy do dnia 30 września 2014 r.

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Pokusa

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim - sekretariat
ul. Szkolna 4 Niekłań Wielki 26 -220 Stąporków.


Oferty można składać do:
2013-10-09 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2013-10-09 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim - sekretariat
ul. Szkolna 4 Niekłań Wielki 26 -220 Stąporków.


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Małgorzata Łysiak Kowalczyk Tel. (41) 37-41-241 Faks. (41) 374-18-60
Godziny kontaktu: od 700 - 1500, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku pok. Nr 36.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2013 r. pod numerem 394570 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (213.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (716.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-09-30 10:46:29
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-09-30 15:04:22
Ostatnia zmiana:2013-10-10 11:23:53
Ilość wyświetleń:889

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij