W sprawie:
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Data uchwały:
2004-08-27

Numer uchwały:
XXV/110/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.