Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe zawodowe w ramach projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków" - z podziałem na zadania.

Zamawiający:
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Przetarg niograniczony na usługi szkoleniowe zawodowe w ramach projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków" - z podziałem na zadania

CPV:
80.53.00.00- 8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz wykażą ich spełnienie zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszym punkcie SIWZ oraz niepodlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest:

1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

2.Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
- dla wszystkich zadań: wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa szkolenia obejmujące swym zakresem tematykę szkolenia będącego przedmiotem zamówienia dla grupy co najmniej 5 osób każde.
Na potwierdzenie powyższego należy załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie.
3.Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.1.Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

3.2.Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
- dla wszystkich zadań: wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, co najmniej po 1 osobie z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w zakresie:
a) osoba z uprawnieniami do szkolenia z zakresu "Fryzjer",
b) osoba z uprawnieniami do szkolenia z zakresu "Magazynier - kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym",
c) osoba z uprawnieniami do szkolenia z zakresu "Kucharz-kelner w małej gastronomii",
d) osoba z uprawnieniami do szkolenia z zakresu "Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych oraz minimum sanitarnym".
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


Termin realizacji:
do 2 grudnia 2013

Osoba odpowiedzialna:
Gabryela Mazur

Miejsce składania ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków wpokoju nr 4.

Oferty można składać do:
2013-08-29 godz: 10:15

Otwarcie ofert:
2013-08-29 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków wpokoju nr 4.

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: jest:
Gabryela Mazur - koordynator projektu, Tel. 41 37 43 208
w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2013 r. pod numerem 337346 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

I.0. SIWZ 2013 szkolenia zawodowe (2) (157.9kB) Zapisz dokument  
I.1.Oferta (1) (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I.2. umowa_zał. nr 2 (3) (166.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I.3.Oświadczenie o spełnianiu warunków art 22 (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I.4. oswiadczenie art. 24 zal nr 4 do siwz_WYJAZD_ED (1) (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I.5. wykaz wykonywanych usług (1) (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I.6.1.wykaz osób _ fryzjer ( (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I.6.2.wykaz osób _ m (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I.6.3.wykaz osób _ (1) (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I.6.4.wykaz osób _ (1) (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I.7.Ośwaidczenie Wykonawcy potwierdzenie uprawnień (2) (120kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (863.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Gawior
Data utworzenia:2013-08-21 13:45:22
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2013-08-21 13:45:34
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-08-21 14:02:24
Ostatnia zmiana:2013-09-06 12:48:44
Ilość wyświetleń:1098

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij